ประเภทของโกดังสำเร็จรูป

ประเภทของโกดังสำเร็จรูป

ประเภทของโกดังสำเร็จรูป

 1. HW-C                    กว้าง 15 เมตร สูง 4-6 เมตร
 2. HW-CT  กว้าง 35 เมตร สูง 4-8 เมตร
 3. HW-H                    กว้าง 35 เมตร สูง 4-15 เมตร
                                                  (ทำชั้น 2,ติดตั้งเครนได้)
 4. HW-HC กว้าง 40 เมตร สูง 4-15 เมตร
                                                  (ทำชั้น 2,ติดตั้งเครนได้)
 5. HW-HCC               กว้าง 40 เมตร สูง 4-15 เมตร
  (หลังคาโค้ง)           (ทำชั้น 2,ติดตั้งเครนได้)

ประเภท HW-C

1.       กว้างไม่เกิน 15 m. สูงไม่เกิน 6 m.

2.       มีเสาทุกๆ 2 m. ใช้เสาเหล็กกล่องขนาด 2”x4” (Galvanize)

3.       ทำชั้น 2 และติดตั้งเครน ไม่ได้

4.       เป็นรูปแบบที่ประหยัดที่สุด

5.       เหมาะกับโกดังขนาดเล็ก-กลาง

ประเภท HW-CT

 • กว้างไม่เกิน 35 m. สูงไม่เกิน 8 m.
 • ระยะเสา 4-6 m. เป็นเสาเหล็กกล่อง 2”x4” ถัก
 • ทำชั้น 2 และติดตั้งเครน ไม่ได้
 • ราคาสูงกว่า HW-C
 • เหมาะกับโกดังขนาด เล็ก-กลาง-ใหญ่

ประเภท HW-H

 • กว้างไม่เกิน 35 m. สูงไม่เกิน 15 m.
 • ระยะเสา 4-8 m.
 • ทำชั้น 2 และติดตั้งเครน ได้
 • ราคาสูงกว่า HW-HC
 • เหมาะกับโกดังขนาดกลาง-ใหญ่

ประเภท HW-HC

 •            กว้างไม่เกิน 40 m. สูงไม่เกิน 15 m.
 •  
 •            ระยะเสา 4-10 m.
 •  
 •            ทำชั้น 2 และติดตั้งเครน ได้
 •  
 •            ราคาสูงกว่า HW-H
 •  
 •            เหมาะกับโกดังขนาดกลาง-ใหญ่

ประเภท HW-HCC

           กว้างไม่เกิน 40 m. สูงไม่เกิน 15 m.

           ระยะเสา 4-10 m.

           ทำชั้น 2 และติดตั้งเครน ได้

           ราคาสูงกว่า HW-HC

           เหมาะกับโกดังขนาดกลาง-ใหญ่