ข้อดีของ Happy Warehouse

ข้อดีของ
Happy Warehouse

 1. ติดตั้งเร็ว
 2. หลังคา
  ผนัง แบบคลิปล๊อก ไม่ยิงน๊อต ลดการรั่วซึม
 3. ควบคุมงบประมาณได้
 4. ประสบการณ์งานก่อสร้างโกดัง/โรงงานมากกว่า 10 ปี
 5. สร้างมามากกว่า
  200 โครงการ
 6. เป็นโรงงานผลิต
  ควบคุมคุณภาพได้
 7. ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 8. เคลื่อนย้าย
  ถอดประกอบติดตั้งใหม่ได้
 9. มีการรับประกันงานผลงาน
 10. รับประกันโครงสร้าง
  10 ปี / รับประกันการรั่วซึม 3 ปี