อพาร์ทเม้นท์ สำเร็จรูป ชิ้นส่วนประกอบเสร็จจากโรงงาน ก่อสร้างเร็วได้มาตรฐาน มีการรับประกันผลงาน

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ครบวงจร เพราะการจะสร้างอพาร์ทเม้นต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดหลักๆสำหรับอพาร์ทเม้นสำเร็จรูปของเรา ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็วและคุ้มกับต้นทุนการก่อสร้างของผู้ประกอบการ1. ใช้เนื้อที่กี่ ตรว. ?ตอบ– อพาร์ทเม้นท์สามารถสร้างได้ทุก-ขนาดพื้นที่ แต่จะคุ้มหรือเปล่า ยิ่งที่น้อยถูกหักระยะร่น ไม่เหลือที่ดินพอดี พื้นที่ขนาดเล็กสุดที่แนะนำคือ  80 ตรว. หรือ 320 ตรม.2. ที่ดินกว้าง ยาว เท่าไหร่?ตอบ– พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า– อาคารกว้าง 11.5 x27.00 เมตร  – ไม่ได้กำหนดขนาดตายตัว สามารถปรับแบบได้ และต้องเผื่อระยะร่นตามกฎหมาย* ต้องศึกษากฎหมายและอ่านทำความเข้าใจ– ต้องมีที่ว่างมากกว่า 30 %3. ระยะร่นเป็นยังไง สร้างได้กี่ ตรม?ตอบ – ด้านติดถนน ต้องมากกว่า 6 เมตร วัดจากกึ่งกลาง ถนน เช่น ถนนกว้าง 4 เมตร ที่ดินไปหากึ่งกลาง 2 เมตร แสดงว่าต้องร่น อีก 4 เมตร เผื่อให้ได้อย่างน้อย 6 เมตร – ถ้าติดคลอง กว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะร่น 3 เมตร คลองกว้างมากกว่า 10 เมตร ระยะร่น 6 เมตร – ด้านข้าง หากปิดทืบมากกว่า 1 เมตร – หากมีช่องเปิดต้องร่น มากกว่า 2 เมตร – มีช่องเปิดสูงเกิน 9 เมตร ร่น 3 เมตร

 – ระยะร่นด้านหลัง มีช่องเปิด < 9 เมตร ร่นมากกว่า >2 เมตร มีช่องเปิด >9 – 23  ร่น 3 เมตร

* กฎหมายใหม่ ปี 50 ผนังทึบ > 0.50 เมตร4. สร้างได้กี่ชั้น ?ตอบไม่เกิน 8 ชั้น  23 เมตร* ขึ้นอยู่กับระยะร่น   ขึ้นอยู่กับถนนกว้าง   สูงเกิน 3 ชั้น มีช่องเปิด ร่น 3